Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS378(559 - Dev hücreli kemik tümöründe Denosumab tedavisi sonrası görülen histolojik değişiklikler.
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Merve Tural 1, Seher Yüksel 1, Aslıhan Yavaş 1, Bilge Ayça Kırmızı 1, Gülşah Kaygusuz 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ad, Ankara, Türkiye
  GİRİŞ

Dev hücreli kemik tümörü (DHKT); primer kemik tümörlerinin %5'ini oluşturan, %25 oranında lokal rekürrensler ve %1 oranında uzak metastazla seyreden bir tümördür. Denosumab, son yıllarda özellikle büyük boyutlu tümörlerde, rekürren olgularda veya ilerlemiş hastalıkta hastalığı kontrol etmek amacıyla kullanılan, RANK/RANKL etkileşimini önleyerek kemik rezorbsiyonunu bloke eden bir monoklonal antikordur. Denosumab kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte, tedavi sonrası görülen ve özellikle iyi diferansiye osteosarkomu taklit eden histopatolojik değişikliklerin tanınır olması giderek önem kazanmaktadır. Tedavi sonrası değerlendirilen üç DHKT olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

OLGU

Olgu 1.

26 yaşında kadın hasta sağ proksimal uylukta ele gelen kitle ve ağrı şikayetiyle kliniğe başvurmuştur. BT'de sağ pubik ramusta ve asetabulumda ekzofitik uzanımlı kitle saptanmıştır. Preoperatif Denosumab tedavisi sonrası küretaj materyalinin mikroskopik incelemesinde iskemik nekroz ve kemik yapımı izlenmiştir.

Olgu 2.

24 yaşında kadın hasta sağ femurda ağrı şikayetiyle kliniğe başvurmuştur. BT'de sağ femur başında kortikal incelmeye ve kemikte destrüksiyona neden olan 26 mm uzun çaplı kitle saptanmıştır. Preoperatif Denosumab tedavisi sonrası küretaj materyalinin mikroskopik incelemesinde storiform pattern sergileyen kayda değer atipi veya mitoz bulundurmayan iğsi hücreler ve yeni kemik yapımı görülmüştür. Osteoklast tipi dev hücre izlenmemiştir.

Olgu 3.

27 yaşında kadın hasta 4 yıl önce sağ femur distalinde dev hücreli kemik tümörü tanısı almış, takibeden süreçte 4 kez lokal nüks gösterirken sol akciğerde büyüğü 7 mm uzun çaplı metastatik nodüller ortaya çıkmıştır. 2 yıl önce Denosumab tedavisi başlanmış olup, son izlemde protez komşuluğu yumuşak doku kitlesinin ve akciğer kitlelerinin stabil olduğu görülmüştür. Yumuşak doku kitlesinin mikroskopik incelemesinde; multifokal osteonekrozun eşlik ettiği, storiform patternde biraraya gelen iğsi hücreler, yabancı cisim tipi kronik inflamatuar reaksiyon ve osteosklerotik odaklar dikkati çekmiştir.

SONUÇ

Her üç olgunun ortalama 26 yaşında kadın hasta olup tümörün femur lokalizasyonunda yer aldığı görülmüş, preoperatif Denosumab uygulaması sonrası belirgin fibro-osseöz komponentin bulunduğu, dev hücrelerin belirgin olarak azaldığı görülmüştür. Fibröz komponent storiform pattern oluşturan iğsi hücrelerden oluşurken, osseöz komponentin iyi diferansiye osteosarkomayı telkin edecek şekilde osteoblastik çevrelenme göstermeyen ve anastomozlaşan kemik trabeküllerinde oluştuğu görülmüştür. İğsi hücrelerde kayda değer atipi veya mitoz saptanmamıştır. Klinik korelasyon olmaksızın yalnız histopatolojik incelemenin bu tür olgularda yanlış tanıya götürebileceği unutulmamalıdır.
Anahtar Kelimeler : Dev hücreli kemik tümörü, Denosumab, tedavi etkisi