Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 3
Kronik Folliküler Bronşiolit ile Prezente Olan Romatoid Artrit, Nadir Bir Olgu
Nesrin GÜRÇAY 1, Funda DEMIRAĞ 1, Sema CANBAKAN 2, Koray AYDOĞDU 3
1 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, ANKARA
2 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, ANKARA
3 Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Cerrahisi Kliniği, ANKARA
DOI : 10.5146/jcpath.2019.59 Amaç: Romatoid artrit (RA) sistemik inflamatuar bir hastalıktır ve akciğer en yaygın tutulum bölgesidir. Romatoid artrit tanısı almadan önce akciğer tutulumu ile prezente olmuş olgular nadir olması nedeni ile önemlidir.

Olgu: Nefes darlığı ve öksürük şikayeti ile göğüs hastalıkları kliniğimize başvuran 40 yaşındaki kadın hastanın yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografisinde (HRCT) peribronşial kalınlaşmalar, tomurcuklu dal paterni, buzlu cam opasiteleri ve nodüler dansiteler izlendi. Histopatolojik kesitlerde plevrada lenfositer inflamasyon bulguları ile bronşiol duvarlarında germinal merkezleri belirgin hiperplastik lenfoid folliküller gözlendi. Bulgular kronik folliküler bronşiolit lehine değerlendirildi.

Sonuç: Romatoid artritli hastalarda akciğer tutulumu eklem hastalığının gelişimini takiben gelişir. Fakat bazen nadir de olsa akciğer tutulumu romatoid artritin ilk bulgusu da olabilir. Bu nedenle plevral tutulum ile birlikte kronik folliküler bronşiolit olan olgularda romatoid artritin akciğer tutulumu akla gelmelidir. Anahtar Kelimeler : Romatoid artrit, Ekstraartiküler bulgular, Folliküler bronşiolit