Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS560(895 -
Üropatoloji
Fatma Naz Akarca 1, Filiz Alper 1, Gizem Arıcan 1, Aleyna Calap 1, Berke Damgacı 1, Ezgi Tosun 1, Duygu Kankaya 2, Gül Ayşe Erden 3, Emrah Gökay Özgür 4
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3. Sınıf Öğrencisi
2 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
3 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
4 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :