Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS334 -
Meme Patolojisi
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Hakan Peker2, Ferda Keskin Çimen3
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :