Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS568 -
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Mürüvvet Akçay Çelik1, Havva Erdem1, Zeynep Doğangüzel1, Hamza Çınar2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Anabilimdalı
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Anabilimdalı
  Anahtar Kelimeler :