Turkish Neurosurgery 2004 , Vol 14 , Num 1-2
Orta Servikal Vertebra Kemik Bölümlerinin Gerilme ve Şekil Değiştirme Analizi: Biyomekanik Pilot Çalışma
Hakan BOZKUŞ1, Ergun BOZDAĞ2, Emin SÜNBÜLOĞLU2, Ercan TANYELİ3, Ali Çetin SARIOĞLU1, Murat HANCI3
1Department of Neurosurgery, VKV Amerikan Hastanesi, Istanbul, Turkey Institute of Science and Technology, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
2Department of Mechanical Engineering, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey
3Cerrahpasa School of Medicine Istanbul University, Istanbul, Turkey
AMAÇ: Bu çalışma, boyun omurgasının statik fizyolojik yükleme durumundaki gerilme dağılımını strain-gage tekniği uygulayarak ön bilgi olarak sunmaktadır. Kısıtlı sayıda in vitro çalışmada fonksiyonel boyun omurga ünitesinin kemik bölümünde birim şekil değişimi ve gerilme özellikleri incelenmiştir.

YÖNTEM: Bu biyomekanik ön çalışmada, strain-gage tekniği oksiput-T1 insan kadavra modelinde C4, C5 ve C6 omur cisimleri ve laminaları üzerine uygulanmıştır. Üç farklı yükleme testi (aksiyal basma, fleksiyon ve ekstansiyon eksantrik basma yükleri) statik fizyolojik durumlar altında uygulanmıştır.

BULGULAR: Omur cisminin ön bölümünün aksiyal basma ve fleksiyon yüklemesinde basma gerilmesine, ekstansiyon yüklemesinde ise çekme gerilmesine maruz kaldığını ortaya koymaktadır. Laminalardaki gerilme dağılımı ise aksiyal yükleme sırasında çekme gerilmesi, aksiyal basma ve fleksiyon yüklemelerinde ise çekme ve basma eşit şekildedir.

SONUÇ: Omur cisimleri tüm yükleme durumlarına uyumlu olarak basma veya çekme tarzında mekanik değerlerin olduğunu ve omur cisminin sagittal planda bir ucu sabit elastik çubuk özelliği gösterdiğini göstermektedir. Keywords : Biyomekanik, boyun omurgası, şekil değişimi, gerilme

Corresponding author : Hakan Bozkuş, hbozkus@yahoo.com