Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS023(538 - Diyabetik hastada rinoserebral mukormikozis: olgu sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Tuçe Söylemez 1, Bengü Çobanoğlu Şimşek 1
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
  Giriş

Mukormikozis nadir görülen, anjioinvaziv fungal enfeksiyondur. Genellikle immun sistemi baskılanmış hastalarda görülür. Orbital ve fasyal sellüliti taklit eden klinik prezentasyonun olması hastaların tanısını güçlendirmektedir.

Olgu

51 yaşında diyabetik kadın hasta diş absesi nedeniyle antibiyotik kullanmış, şikayetlerinde azalma olmaması ve genel durum bozukluğu nedeniyle hastanemize başvurmuştur. Hasta acil servise başvurduğunda diyabetik ketoasidoz tablosu mevcuttu. Fizik muayenede hastanın yüzde özellikle sağ tarafta şişlik ve kızarıklık olması nedeniyle sellülit ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları bölümüne interne edildi. Hastada 2 gün içerisinde sağ yüz yarısında nekroza gidiş izlendi. Hastaya acil debridman yapıldı. Laboratuvarımıza gelen intranazal ve sağ malar bölgeden debride edilen nekrotik dokular içerisinde çok sayıda geniş septasız hifalar görüldü. PAS ve grokott gomori metenamin gümüş boyaları ile pozitif boyanma izlendi. Mevcut bulgular ile hastaya mukormikozis tanısı konuldu.

Sonuç

Mantarlar insanda fırsatçı enfeksiyon kaynağıdırlar. Normal immun sistem bu enfeksiyonları kontrol altında tutabilmekte olup immun sistem baskılandığı zaman fırsatçı enfeksiyon olarak karşımıza çıkabilmektedir.
Anahtar Kelimeler : diyabetes mellitus, fungal enfeksiyon