Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 1
Formaldehid Maruziyeti ile İlgili Güncel Durum
Kutsal YÖRÜKOĞLU 1, Halide Nur ÜRER 2
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2 SBÜ, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2019.47