Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 2
"Hedefe Yönelik Tedavide Patoloji Süreçlerinin Önemi" Kursu: Sonuçları ve Öneriler
Kutsal YÖRÜKOĞLU 1, Halide Nur ÜRER 2, Ulaş DURGUT 3
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2 SBÜ, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi, Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Tıbbi Patoloji Kliniği, İSTANBUL
3 Roche Müstahzarları San. A.Ş., İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2019.51 Amaç: Patoloji Dernekleri Federasyonu Standardizasyon Komisyonu"nun 2018 yılında yaptığı teknik kursların değerlendirme sonuçlarının paylaşılması, var olan sorunlara dikkat çekilmesi ve bundan sonraki eğitimlere yol göstermesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Sekiz ilde yapılan, 71 uzman ve 35 teknisyenin katıldığı kurslarda, moleküler teknikler öncelikle hedeflenmiş, Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları üzerinden bir eğitim planlanmıştır. İnteraktif yapılanma ile kursun gidişatı illere göre değişiklik göstermiş, iletilen sorular/sorunlara göre ortaya çıkan konular tartışılmış ve bilgilendirme yapılmıştır. Kurs öncesinde ve sonrasında bir anket/sınav ile hem durum değerlendirmesi yapılmış, hem de kursun ne kadar etkin olduğu araştırılmıştır.

Bulgular: Çoğu kurumda artık bir kalite kontrolü sistemi uygulanmakta olduğu, ancak farkındalık ve eğitim konusunda sıkıntılar bulunduğu anlaşılmaktadır. Kurs ile; materyalin doğru gönderilmesinden patolojinin sorumlu olduğu, moleküler tekniklerin uygulanması için nelere dikkat edilmesi gerektiği, doku takip solüsyonlarının ne zaman değiştirilmesi gerektiği, başka bir laboratuvarda yapılacak moleküler inceleme için hangi arşiv materyallerinin verilmesi gerektiği, rapor şeklinin nasıl olması gerektiği, panik tanının ne olduğu, formol ve ksilol maruziyetinin nasıl ölçülmesi gerektiği konularında anlamlı düzeyde bilgilendirme yapılabildiği gözlenmiştir.

Sonuç: Bu kurs ile eğiticilerin eğitimi hedeflenmiş ve kursa katılanların bundan sonra eğitimde görev almaları istenmiştir. Kısa süre içerisinde katılımcılardan eğitim verdikleri geri bildirimleri alınmaya başlanmıştır. Patoloji Dernekleri Federasyonuna, kurs raporu, çıktıları ve 4 yıllık yapılandırılmış bir teknik kurs planı örneği iletilerek, tüm derneklerin böyle bir plan ile düzenli kurslar planlamaları ve bu kursa katılanların eğitici olarak yer almaları temennisi iletilmiştir. Ege Patoloji Derneği ve Çukurova Patoloji Derneği bu dönemdeki eğitim takvimlerinde bu temenniyi yerine getiren kurslar düzenleyeceklerdir. Laboratuvar tekniği ve laboratuvar yönetimi konusunda bilgi açığı olduğu, bu eğitimlerin planlı şekilde devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler : Patoloji laboratuvarı, Moleküler patoloji, Eğitim, Laboratuvar yönetimi