Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 2
Parotis Bezinde Dermatofibrosarkoma Protuberans Olgusu
Mehmet Akif ERYILMAZ 1, Mehmet Akif ALAN 2, Sıddıka FINDIK 3
1 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, KONYA
2 Dinar Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniği, AFYONKARAHISAR
3 Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, KONYA
DOI : 10.5146/jcpath.2019.52 Amaç: Dermatofibrosarkoma protuberans, sıklıkla lokal olarak infiltratif büyüme paterni gösteren, nadiren metastatik olan, cilt veya subkutan dokunun nadir görülen bir fibrohistiyositik tümörüdür. Sıklıkla etkilenen bölgeler gövde, ekstremiteler, kafa derisi ve boyundur. Parotis bölgesinde nadir görülür.

Olgu: 58 yaşında bir kadın hastanın parotis lojunda görülen dev bir dermatofibrosarkoma protuberans olgusu sunuldu.

Sonuç: Olgu ve olası patogenez tartışılmıştır. Anahtar Kelimeler : Dermatofibrosarkoma protuberans, Parotis, Nadir, İmmünohistokimya