Güncel Patoloji Dergisi 2019, Cilt 3, Sayı 2
Merkel Hücreli Karsinom: Olgu Sunumu
Tuçe SÖYLEMEZ 1, Bengü ÇOBANOĞLU ŞİMŞEK 1, Melek ASLAN KAYIRAN 2, Yavuz HASPOLAT 3
1 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İSTANBUL
2 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dermatoloji Bölümü, İSTANBUL
3 İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2019.53 Amaç: Merkel hücreli karsinom nadir görülen, agresif seyirli kutanöz nöroendokrin bir neoplazidir. Burada üst dudakta lokalize bir Merkel hücreli karsinom olgusu sunularak karakteristik özellikleri ve ayırıcı tanısı literatür ışığında gözden geçirilmiştir.

Olgu: Altmış dokuz yaşında erkek hasta üst dudakta hızla büyüyen deri lezyonu nedeniyle dermatoloji bölümüne başvurmuştur. Yapılan punch biyopsi sonrası Merkel hücreli karsinom tanısı alan hastaya salim cerrahi sınırla lezyonun eksizyonu uygulanmıştır.

Sonuç: Merkel hücreli karsinom, diğer kütanöz malignitelerden ayırt edilmesi gereken nadir bir lezyondur. Bu tümörün klinik seyrinin agresif olduğu akılda tutulmalıdır. Anahtar Kelimeler : Merkel hücreli karsinom, Deri, Nöroendokrin tümör