Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS020 - VULVADA EKTOPİK MEME DOKUSU,NADİR LOKALİZASYON
Jinekopatoloji
Serdal Sadet Özcan1, Ebru Akay1, Fatoş Tekelioğlu1, Hatice Karaman1
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Giriş

Konjenital bir anomali olan ektopik meme dokusu genel populasyonun %0.6-6 arasında görülmektedir.Ektopik meme dokusuna aksilladan kasığa kadar süt çizgisinin herhangi bir yerinde rastlanmakta olup,memenin benign ve malign hastalıkları görülebilmektedir.Olguların çoğu asemptomatiktir ancak gebelik gibi hormonal değişikliklerden etkilenebilmektedir.

Burada vulvada ektopik meme dokusunda Fibrokistik hastalık tanısı alan olgu sunulmaktadır.

Olgu

30 yaşında, gebe ,vulvada giderek artan şişlik nedeniyle kadın doğum kliniğe başvuran hastanın yapılan görüntüleme yöntemlerinden yüzeyel ultrasonografisinde sol labium majusta 5x3x2cm ölçüsünde yer yer kistik mesafelerin izlendiği öncelikle lipom lehine değerlendirilen heterojen kitle tespit edildi.Kliniğimize gönderilen cerrahi spesmenin Hematoksilen&Eozin boyalı histolojik incelemesinde yüzeyde vulvaya ait çok katlı yassı epitel altında yerleşim gösteren çift katlı epitel ile döşeli memeye ait duktus yapıları,arada hyalinize stroma ve apokrin hücre metaplazisinin izlendiği kistik mesafeler izlendi.Bu bulgularla olguya Fibrokistik hastalık deşikliklikleri içeren vulvada ektopik meme doksu tanısı verildi.

Sonuç

Vulvada ektopik meme dokusu tanısı ilk olarak 1872 yılında verilmiş olup günümüze kadar başta Fibrokistik ve Fibroadenom gibi benign hastalıklar olmak üzere malign hastalıkları ile de ektopik dokuda karşılaşılabilinmektedir.

Anahtar Kelimeler : Ektopik meme,Fibrokistik hastalık,vulva