Turkish Neurosurgery 2008 , Vol 18 , Num 1
Ventriküloperitoneal Şant Takılması Sonrası, Peritoneal Ucun Kendiliğinden Göğüs Duvarından Dış Ortama Açılması: Vaka Sunumu
Sachin A. BORKAR1, G.D. SATYARTHEE2, Rehan Nabee KHAN3, B.S. SHARMA4, A.K. MAHAPATRA5
1,3,4,5Department of Neurosurgery, A.I.I.M.S. New Delhi, India
2Department of Emergency Medicine, A.I.I.M.S. New Delhi, India
Hidrosefali tedavisinde en yaygın tedavi metodu ventrikuloperitoneal şant uygulamasıdır. Ventrikuloperitoneal şant uygulamasına bağlı komplikasyonlar hidrosefali tedavisinde önemli bir problemdir. Şant sisteminin parçalarından herhangi birisinin olması gereken anatomik oluşum dışına çıkması nadir görülen bir komplikasyondur. Ventikuloperitoneal şant uygulaması yapılan 17 yaşında hastada peritoneal ucun göğüs boşluğuna penetre olması ile gelişen komplikasyon yazarlar tarafından sunulmuş ve bu tip komplikasyonların önlenmesi için gerekli önlem ve yöntemler ilgili literatür gözden geçirilerek tartışılmıştır. Keywords : Ventriküloperitoneal şant, Komplikasyon, Spontan şant, Yer değiştirme
Corresponding author : Sachin A. Borkar, sachin.aiims@gmail.com