Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS583 - SEPTUMLU SAFRA KESELERİ
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Ali Kurt1, Hilal Balta2, Şenay Erdoğan Durmuş2, Ahmet Erkan Bilici2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
 

GİRİŞ

Safra keselerinde septum görülmesi nadirdir. Bu olay embriyolojik gelişme kusuruna bağlanmakta olup, daha ziyade polikist şeklinde görülmektedir. Son aylarda kısa süre içinde 3 safra kesesi materyalinde septum görmemiz üzerine, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi patoloji laboratuvarı arşiv kayıtları incelendi. Son 3 yılda incelediğimiz 911 safra kesesi materyalinden, 5 tanesinde septum bulunduğu görüldü.

OLGULAR

Hastalar; 63 yaşında kadın, 55 yaşında erkek, 52 yaşında kadın, 43 yaşında erkek, 49 yaşında kadın olup; yaş ortalamaları 52 hesaplandı. Safra kesesi materyalleri 3 kadın: 2 erkek oranında izlendi. Kolesistektomi yapılan erkek hastalarda yaş ortalaması 51, kadınlarda 48 hesaplanmıştır. İstatistik uygulanmamakla beraber septum bulunması ve bulunmaması arasında yaş olarak önemli farklılık olmadığı anlaşılmıştır. Bölümümüze gelen safra keselerinin cinsiyet dağılımına bakıldığında, kadın safra keseleri erkeklere kıyasla 3 misli fazla görülmektedir, septum mevcudiyetinde ise bu oran 2 erkeğe, 3 kadın şeklindedir. Septumlu hasta sayısı az olduğundan istatistik yapılamamış, rakamlar olduğu gibi verilmiştir.

Makroskopik olarak septumlar, üç hastada safra kesesi boyunca uzanmaktaydı. Birinde ise keseyi enine bölmüştü. Bir hastada ise kesenin fundus bölümünde küçük bir kist gibiydi. Tümünde septum yapısının yüzeyinde epitel bulunduğuna dikkat edildi.

SONUÇ

Safra kesesi septumlarına seyrek rastlanıldığından, muhtemelen görülse de klinik önemleri bilinmediğinden rapor edilmemektedir. Bu olgularımız, konuya dikkat çekmek üzere sunuldu.

Anahtar Kelimeler : safra kesesi, septum, epitel