Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 3
Berrak Hücreli Renal Hücreli Karsinomlarda Granülom Yapıları
Serpil PAKSOY 1, Burçin TUNA 2, Oğuzhan OKÇU 3, Kemal BEHZATOĞLU 4, Sait ŞEN 5, Banu SARSIK 5, Serap KARAARSLAN 6, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2
1 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, BALIKESİR
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
3 Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, RİZE
4 S.B. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL
5 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
6 Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2017.14 Amaç: Nefrektomi materyallerinde berrak hücreli renal hücreli karsinomlarda granülom sıklığı, nedenleri ve prognostik parametrelerle ilişkisini araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Beş ayrı merkezde berrak hücreli renal hücreli karsinom tanısı almış 389 olguda granülom sıklığı, prognostik parametrelerle ilişkisi ve granülomatöz enflamasyon nedenleri araştırılmıştır.

Bulgular: 389 hastanın onbirinde granülom yapısı tespit edilmiştir. Granülomlar, tümör stromasında lokalizedir ve nekroz içermemektedir. Granülom varlığı ile yaş, cinsiyet, tümör çapı, tümör evresi ve Fuhrman derecesi arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır.

Sonuç: Nefrektomi materyallerinde berrak hücreli renal hücreli karsinomlarda tümör stromasında granülom varlığı nadir olarak görülmektedir. Az sayıda olguda elde edilen sonuçlarla klinik anlamı olmayan bu immün reaksiyonun, prognoza etki edecek olumlu veya olumsuz bir etkisinin olmadığı yorumlanabilir. Anahtar Kelimeler : Berrak hücreli renal hücreli karsinom, Nefrektomi, Granülom