Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Sayı 3
Nadir Görülen Malign Odontojenik Tümör: Ameloblastik Fibrosarkom
Mine ÖZŞEN 1, Özlem SARAYDAROĞLU 1, Fikret KASAPOĞLU 2
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, BURSA
2 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı, BURSA
DOI : 10.5146/jcpath.2017.15 Amaç: Malign odontojenik tümörler, tüm odontojenik tümörlerin yaklaşık olarak %5?ini oluşturmaktadır. Bu tümörlerin içerisinde yer alan ameloblastik fibrosarkoma ise nadir bir tümördür.

Olgu: 68 yaşında kadın hasta sağ üst gingivada yaklaşık 5 aydır olan şişlik şikayeti ile başvurmuştur. Yapılan biyopsi sonrası olguya ameloblastik fibrosarkoma tanısı verilmiştir.

Sonuç: Nadir görülen bir olgu olması nedeniyle klinik ve histopatolojik özellikleri ile birlikte sunulmuştur. Anahtar Kelimeler : Ameloblastik fibrosarkoma, Odontojenik sarkoma, Odontojenik tümör