Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Sayı 2
İskemik Bağırsak Hastalığı ? I Endoskopik Biyopsilerde İskemik Bağırsak Hastalığı
Süha GÖKSEL 1
1 Acıbadem Sağlık Grubu, Patoloji Laboratuvarı, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2018.25 İskemik bağırsak hastalığı, 60 yaş üstünde daha sık görüldüğü bildirilse de yeni doğandan ileri yaşa kadar her yaşta görülebilen bir durumdur. İskemik bağırsak hastalığının klinik tanısı genellikle geciktiği için, erken tanıyı yaygınlaştırmak amacıyla gerek klinik gerekse patolojik olarak ayırıcı tanı yelpazesinde bulundurulması önemlidir. İki bölümden oluşan bu yazıda ilk bölümde endoskopik biyopsilerde, ikinci bölümde ise cerrahi rezeksiyon materyalinde iskemik bağırsak hastalığının tanınabilirliği, tanı ve ayırıcı tanı kriterleri, raporlama ayrıntıları üzerinde durulmuştur. Anahtar Kelimeler : İskemik bağırsak hastalığı, Endoskopik biyopsi, Mezenterik iskemi, İskemik kolit