Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Sayı 2
Erkek Genital ve Üriner Sistem Kanserlerinde 8. TNM Evrelemesinde Yapılan Değişiklikler
Yasemin YUYUCU KARABULUT 1
1 Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, MERSİN
DOI : 10.5146/jcpath.2018.27 Evreleme, kanserle mücadelede oldukça önemli bir yere sahip olup Amerikan Ortak Kanser Komitesi tarafından 2016 yılının sonlarına doğru 8. kez revize edilmiştir. Bu revizyon, güncel yayınlar ve tedavi rehberleri eşliğinde, Uluslararası Ürolojik Patoloji Birliği uzlaşma konferanslarından ve Dünya Sağlık Örgütü"nün Üriner ve Erkek Genital Sistem Tümörleri Evrelemesi 4. baskısından destek alınarak yapılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü Üriner ve Erkek Genital Sistem 4. baskısı 2016 yılı başında yayınlanmış olması nedeniyle 2016 sonlarında şekillenen evrelemedeki tüm değişiklikleri barındırmamaktadır. Üriner ve erkek genital sistem tümörlerinin evrelemesindeki değişiklikler başlıca testis, prostat ve penil kanserlerde hasta takip, prognoz ve tedavisinde yeni düzenlemelere olanak sağlamıştır.

Bu derlemede böbrek, mesane, idrar yolları, prostat, testis ve penil kanserlerdeki değişiklikler özetlenmektedir. Anahtar Kelimeler : Erkek genital sistem, Üriner sistem, Evreleme