Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS284(36) - Hyalinize kolesistit: Olgu sunumu
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Leymune Parlak 1, Bahar Memiş 1
1 Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesi; Patoloji Kliniği
  GİRİŞ: Hyalinize kolesistit; kronik kolesistitin nadir bir alt tipidir. Safra kesesi duvarında asellüler ya da seyrek hücre içeren dens hyalinize fibrozis varlığı karakteristik özelliğidir. Bazı vakalarda fibrozise ek olarak safra kesesi duvarında kalsifikasyon görülebilir. Kalsifikasyon yaygın olursa porselen kese tanısı almaktadır. Porselen kese safra kesesi karsinomu ile yakın ilişki gösterir. Biz bu vakayı hyalinize kolesistit tanısı verirken ayırıcı tanıda safra kesesi karsinomunu mutlaka akılda tutmak gerekliliğini vurgulamak için sunmaya değer bulduk.

OLGU: Elli iki yaşında kadın hasta uzun süredir var olan karın ağrısı şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sağ üst kadranda hassasiyet mevcuttu. Abdominal USG de safra kesesi fundus kesiminde büyüğü 1 cm çaplı birkaç adet taş ve şüpheli porselen kese görünümü dikkat çekti. Medikal tedavi ile gerilemeyen ağrıları olan hastaya kolesistektomi yapıldı. Makroskopide açılmış olarak gönderilmiş 7x4 cm ölçülerindeki safra kesesi duvarında kalınlaşma, sertlik ve kalsifikasyon izlendi. İçerisinde taş ve yer kaplayıcı lezyon görülmedi. Mikroskopik kesitlerde histiyositten zengin lenfoplazmositer iltihabi hücreler ile infiltre safra kesesi duvarının hiposellüler, dens, eozinofilik, lameller hyalinizasyon gösterdiği dikkati çekti. Özellikle hyalinize alanlarda yüzey epitelinin döküldüğü görüldü. Malignite bulgusuna rastlanmadı. Vakaya hyalinize kolesistit tanısı verildi.

SONUÇ: Hyalinize kolesistit nadir görülen bir kolesistit alt tipidir. Malignensi ile ilişkisi yüksektir. Hyalinize kolesistit tanısı verirken safra kesesi karsinomunu ayırıcı tanıda düşünmek son derece önemlidir.
Anahtar Kelimeler : Hyalinize kolesistit, Porselen Kese, Safra Kesesi Karsinomu, Kalsifikasyon