Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS034(200 - Dev hücreli granülom ve anevrizmal kemik kisti birlikteliği: Olgu Sunumu
Baş ve Boyun Patolojisi
Eylem Pınar Eser 1, Zümrüt Merve Yaşaran Benk 1, Reyhan Tansel 1, Kübra Ekşi 1, Fatma Aslan Yay 1, Sema Hücümenoğlu 1
1 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi
  Giriş: Dev hücreli Granülom ağız mukozasının sık görülen tümör benzeri lezyonudur. Bağ dokunun travma ya da iritasyona reaktif gelişen hiperplazisidir.

Anevrizmal kemik kisti ise döşeyici epitel bulundurmayan genellikle benign lezyonlar ile birlikteliği bulunan kistik lezyondur. Etyolojisinde travmaların rol oynadığı belirtilmektedir

Olgu: Olgumuz 21 yaşında kadın hasta olup, 32 haftalık gebeliği mevcuttur. Hasta sağ taraf çenesinden boyuna doğru uzanan ağrı ve kaşıntı şikayeti ve gittikçe büyüyen şişlik ile kulak burun boğaz polikliniğine başvurmuş. Boyun MR incelemesinde sağda mandibula, arkus ve korpusu çepeçevre saran 72x57mm boyutlarda içerisinde sıvı seviyelenmeleri bulunduran kitle lezyonu tariflenmiş. Ayırıcı tanıda anevrizmal kemik kisti ve osteosarkom bulunan hastanın doğum sonrasında sağ mandibula marjinal rezeksiyon materyali patolojiye gönderilmiş. Yapılan makroskopik incelemede kesit yüzü kanamalı yer yer kirli-beyaz alanlar bulunduran kısmen kistik görünümde tümöral lezyon izlenmiştir. Mikroskopik incelemede geniş alanlarda döşeyici epitel bulundurmayan; yer yer içi eritrositler ile dolu sinüzoidleri andıran yapılardan oluşan; bağ dokusu ile döşeli duvarında fibrinoid görünüm ve kemik yapıları izlenen anevrizmal kemik kisti ile uyumlu histomorfoloji izlemektedir. Bu alanlara komşu diffüz görünümde stromal fibrohistiyositik mezenkimal hücreler ve osteoklast tipi multinükleer dev hücrelerden oluşan dev hücreli granülomu düşündüren lezyon izlenmektedir. Histomorfolojik bulgular ile olguya ‘Dev Hücreli Granülom ve Sekonder Anevrizmal Kemik Kisti’ tanısı verilmiştir.

Sonuç: Dev hücreli granülom (bizim olgumuzda olduğu gibi) baş boyun bölgesinde mandibulada maksilladan daha sık görülür. Kemikte rezorpsiyona neden olabilir. Anevrizmal kemik kistinin özellikle baş boyun lokalizasyonunda osteoblastom, kondroblastom, fibröz displazi, dev hücreli granülom ve osteosarkom gibi tümör ve lezyonlar ile birlikteliği sıktır. Klinikte anevrizmal kemik kisti ağrılı ve çok hızlı büyüme gösteren bir lezyondur. Bizim olgumuz da bu iki lezyonun birlikteliğini gösteren demonstratif bir olgu olduğu için sunulmaya değer bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler : Dev hücre, granülom, anevrizmal, kemik