Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS524(233 - Akciğerde nadir bir olgu: diffüz pulmoner ossifikasyon
Pulmoner Patoloji
İpek Çoban Elbeği 1, Tuba Dilay Kökenek Ünal 2, Fatmagül Kuşku Çabuk 3, Aslı Çakır 4
1 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Kayseri Suam Kliniği, Erciyes Üniversitesi, Genom Ve Kök Hücre Merkezi
3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Merkezi
4 Medipol Üniversitesi Hastanesi
  GİRİŞ:

Diffüz pulmoner ossifikasyon, akciğerde ektopik kemik formasyonu ile kendini gösteren nadir bir hastalıktır. Hastaların çoğunda altta yatan pulmoner veya kardiak bir hastalık mevcut olmakla birlikte idiopatik vakalar da bildirilmiştir. Hastalar asemptomatik olabilir veya değişen derecelerde restriktif pulmoner şikayetlere sahip olabilir.

OLGU

Kuru öksürük ve ciddi solunum güçlüğü ile hastaneye bşvuran 70 yaşında erkek hastanın radyolojik incelemesinde sağ akciğer üst lobda PET tutulumu gösteren multiple milimetrik lezyonlar görüldü. Hastanın hikayesinden şiddet gördüğü ve çokça biber gazına maruz kaldığı öğrenildi. Hasta malignite şüphesi ile ameliyat edildi. Makroskopik incelemede dokunun dış yüzünde ve parankim sınır alanlarında yer yer ele gelen sert granüler yapılar izlendi. Kesit yüzünde parankimde şiddetli antrakoz, amfizematöz değişiklikler, fokal fibrotik alanlar görüldü. Histopatolojik incelemede söz konusu alanların ossifikasyon alanları olduğu dikkati çekti. Dokuda fokal myeloid ve adipöz diferansiasyon gösteren kemik iliği benzeri metaplazi gelişimi izlendi. Bu alanlarda erirtoblastların varlığı dikkati çekti. Akciğer parankiminde eşlik eden elastosis, interstisyel fibrozis ve amfizematöz değişiklikler görüldü. Olgu tüm bu bulgularla diffüz pulmoner ossifikasyon olarak raporlandı.

SONUÇ

Diffüz pulmoner ossifikasyon akciğerde nadir görülen bir durumdur. Yavaş ilerler ve başka karidopulmoner hastalıkara sekonder olarak da gelişebilir. Olgumuzda olduğu gibi radyolojik olarak malignite veya başka interstisyel akciğer hastalıkları ile karışabilir. Ayırıcı tanıda alveolar mikrolitiyazis akıda tutulmalıdır
Anahtar Kelimeler : Diffüz pulmoner ossifikasyon, myeloid metaplazi