Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS394(243 - Metakarpal kemik lokalizasyonlu dev hücreli tümör: iki olgu sunumu
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
İlke Evrim Seçinti 1, Tümay Özgür 1, Sibel Hakverdi 1, Didar Gürsoy 1, Yunus Doğramacı 2
1 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı
  GİRİŞ

Kemiğin dev hücreli tümörü kortikal ekspansiyon ve destrüksiyona yol açan, lokal agresif, benign bir tümördür. Tipik olarak erişkin yaş grubunda, uzun kemiklerin metafizinde veya epifizinde görülür. Elin küçük kemiklerinde görülme sıklığı %2-5 olup bu lokalizayonda daha kısa sürede rekkürrens görüldüğü bildirilmiştir. Biz burada metakarpal kemik lokalizasyonlu iki olgu sunduk.

OLGU

Her iki olgumuz da hastanemiz ortopedi ve travmatoloji polikliniğine sol el birinci parmakta şişlik ve ağrı şikayeti ile başvurdu. Birinci olgu 33 yaşında erkek hasta, direkt grafisinde sol el 1. parmak metakarpte 3 cm çapında kemiği destrükte eden kitle tespit edildi. Operasyon sonrası alınan örneklerden yapılan histopatololojik incelemede oval-yuvarlak nükleuslu, sık mitotik aktivite içeren, eozinofilik sitoplazmalı mononükleer hücreler ve çok sayıda gruplar oluşturmuş osteoklast benzeri multinükleer dev hücrelerden oluşan, az sayıda ince woven kemik içeren tümör görüldü. Diğer olgu, 28 yaşında kadın hasta, sol el 1. parmak metakarpte 1,3 cm çapında kitle tespit edildi. Histopatolojik incelemede oval-spindle şekilli hücreler ve osteoklast benzeri multinükleer dev hücrelerden oluşan tümör izlendi. Nükleer hiperkromazi ve pleomorfizm izlenmedi. Her iki olguya da ?dev hücreli tümör? tanısı konuldu. Birinci olguda operasyondan 3 ay sonra nüks meydana geldi. Diğer olgu operasyon sonrası 6 .ayında olup nüks görülmedi.

SONUÇ

Kemiğin dev hücreli tümörü tanısı klinik, radyolojik ve histopatolojik bulguların birlikteliği ile konulur, primer tedavisi cerrahidir. Elde nispeten nadir görülse de bu lokalizasyonda daha kısa sürede rekürrens bildirildiğinden metakarpal kemik gibi küçük kemiklerin litik lezyonlarında ayırıcı tanıda akılda tutulması gereklidir.
Anahtar Kelimeler : Dev hücreli tümör, kemik, metakarp, nüks