Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS083(268 - Oldukça nadir bir histopatolojik birliktelik: keratoakantoma ve siringokistadenoma papilliferum
Dermatopatoloji
Murat Çelik 1, Ömer Faruk Elmas 2
1 Kars Harakani Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü
2 Ahi Evran Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim Dalı
  GİRİŞ

Siringokistadenoman papilliferum nadir bir antitedir ve sıklıkla baş boyun bölgesinde görülür. Apokrin ya da ekrin bezlerden kaynaklanan hastalık konjenital olarak ya da puberte boyunca görülebilir. Siringokistadenoma papilliferum sıklıkla Jadasshon’un sebase nevüsü ile ilişkilidir. Keratoakantoma, skumaöz hücreli karsinomun bir alt tipi olarak kabul edilen ve hızlı büyüme gösterebilen iyi diferansiye bir tümördür.

OLGU

Elli iki (52) yaşında erkek hasta, sağ bacağında yaklaşık 1 yıldır var olan ve giderek büyüyen, ekzofitik karakterde kitle lezyon ile başvurdu. Total olarak eksize edilen lezyonun histopatolojik incelemesinde, keratoakantoma zemininde gelişen siringokistadenoma papilliferum saptandı.

SONUÇ

Bilgilerimize göre, literatürde benzer histopatolojide tek bir olgu mevcuttur ve olgumuz ikinci keratoakantoma-siringokistadenoma birlikteliği olgusudur. Bu oldukça nadir olan histopatolojik birliktelik literatür ışığında tartışılacaktır.
Anahtar Kelimeler : keratoakantoma, siringokistadenoma, skuamöz hücreli karsinoma