Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS554(309 - Pankreasta şüpheli kitle: Sitomorfoloji ve immünocitokimyanın tanıdaki rolü.
Sitopatoloji
Canan Sadullahoğlu 1, Hülya Tosun Yıldırım 1, Gülşah İnal 1, Şenay Yıldırım 1, Ahmet Şükrü Alparslan 2, Bülent Çekiç 2, Zelal Akgündüz 1, Cem Sezer 1
1 Patoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye.
2 Radyoloji Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Antalya, Türkiye.
  GİRİŞ

Küçük hücreli akciğer karsinomu, tanı anında bile erken ve yaygın metastaz ile karakterize agresif tümörlerdir. Bununla birlikte, pankreas bu neoplazmın nispeten sık olmayan bir metastaz bölgesidir. Pankreasın metastatik lezyonları nadirdir ve pankreatik malignitelerin yaklaşık% 2'sini oluşturur.

OLGU

Yetmiş bir yaşında erkek hasta karın ağrısı, yorgunluk ve kilo kaybı şikayeti ile başvurdu. Ultrasonda pankreas gövdesinde 3,7x3,2 cm boyutlarında kitle görüldü. Transabdominal ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi (US-FNAB) yapıldı. Sitolojik materyale sıvı bazlı sitoloji uygulandı ve Papanicolaou boyası (PAP) ile boyandı. İnce kromatin yapısına sahip nükleositoplazmik oranı artmış dar sitoplazmalı atipik hücre grupları gözlendi. Artakalan sıvı bazlı sitoloji materyalinden elde edilen hücre bloğuna uygulanan immünohistokimyasal boyada TTF-1, NSE ve sinaptofizin ile boyanma izlendi. Sitolojik tanısı malign sitoloji olarak rapor edildi. Pozitron emisyon tomografisinde pankreas başında ve sol akciğerde lezyonda kitle saptandı. Bronkoskopik biyopsi yapıldı. Histolojik tanı akciğer küçük hücreli karsinomu olarak rapor edilidi.

SONUÇ

Bu olgu, ince iğne aspirasyon biyopsisinin ve sitolojik materyalden elde edilen hücre bloğunun metastatik pankreatik neoplazmların tanısında önemli bir araç olduğunu göstermektedir.
Anahtar Kelimeler : Küçük hücreli akciğer karsinomu, pankreas metastatik kitleler, hücre bloğu