Güncel Patoloji Dergisi 2022 , Vol 6 , Num 2
Sağ Böbrek Yerleşimli Pleomorfik Andiferansiye Sarkom
Suleyman UYSAL 1 Esin DOGAN 1 Didar GURSOY 1 Sadik GORUR 2
1 Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Hatay, Türkiye, 2 Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Urology, Hatay, Türkiye DOI : 10.5146/jcpath.2022.78

Özet

70 yaşında erkek hasta Üroloji kliniğine sağ yan ağrısı şikayeti ile başvurdu. Preoperatif renal hücreli karsinom ön tanısı ile radikal nefrektomi yapıldı. Histopatolojik ve immünohistokimyasal incelemeden sonra pleomorfik andiferansiye sarkom tanısı konuldu. Primer renal pleomorfik andiferansiye sarkom son derece nadir görülen ve oldukça agresif bir tümördür. Diğer sarkomlardan ayırıcı tanısı dikkatli bir histopatolojik ve uygun immünohistokimyasal inceleme ile yapılmalıdır. Bu vakayı nadir olması nedeniyle sunuyoruz.