Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS567(378 -
Üropatoloji
Gözde Koca Yılmaz 1, Betül Ünal 1, Ahmet Boduroğlu 1, Ömer Kutlu 2, Cumhur İbrahim Başsorgun 1
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilimdalı
2 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Anabilimdalı
  Anahtar Kelimeler :