Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS005 -
Jinekopatoloji
Meryem İlkay Eren Karanis1, İlknur Küçükosmanoğlu1, Nurşadan Gergerlioğlu1, Hasan Ali İnal2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Kliniği
  Anahtar Kelimeler :