Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS155 -
Pulmoner Patoloji
Umay Özod1, Çiğdem Vural1, Büşra Erşan Erdem1, Seda Öztürk1, Büşra Özbek1, Haşim Boyacı2
1Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :