Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS187 -
Endokrin Patoloji
Afife Uğuz1, İbrahim Metin Çiriş1, Hasan Erol Eroğlu2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta
  Anahtar Kelimeler :