Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS223 -
Gastrointestinal Patoloji
Ali Kurt1, Rabia Demirtaş2, Onur Ceylan2, İlknur Çalık3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
2Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji
  Anahtar Kelimeler :