Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS013 -
Jinekopatoloji
Filiz Bolat1, Nihan Haberal Reyhan2, Hakan Kalaycı3, Hüsnü Çelik3
1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Adana
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları-doğum Anabilim Dalı, Adana
  Anahtar Kelimeler :