Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS401 -
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Onur Oral1, Esin Kaymaz2, Emrah Kumcu3, Duygu Türkbey4
1Şanlıurfa Viranşehir Devlet Hastanesi, Şanlıurfa
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Zonguldak
3Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl
4Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,ankara
  Anahtar Kelimeler :