Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS455 -
Üropatoloji
Tuba Devrim1, Fatih Ataç2, Canan Altunkaya1, Gülhan Özdemir1, Ayşe Özbek1, Merve Eryol1
1Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, Kırıkkale University, 71450, Kırıkkale, Turkey
2Department Of Urology, Faculty Of Medicine, Kırıkkale University, 71450, Kırıkkale, Turkey
  Anahtar Kelimeler :