Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS459 -
Üropatoloji
Hamed Jafarzadeh Andabil1, Banu Sarsık1, Hatice Özışık2, Ilgın Yıldırım Şimşir3, Fuat Kızılkaya3, Sait Şen1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı , Endokrinoloji Ve Metabolizma Bilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :