Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS460 -
Üropatoloji
Nilay Şen Türk1, Gülsün Gülten1, Sibel Kabukçu Hacıoğlu2, Adem Yaşar3
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi,hematoloji Bilim Dalı, Denizli
3Denizli Servergazi Devlet Hastanesi Üroloji Kliniği, Denizli
  Anahtar Kelimeler :