Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS468 -
Üropatoloji
Güldidar Basmacı1, Banu Sarsık Kumbaracı1, Fuat Kızılay2, Hüseyin Onay3, Sait Şen1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı
  Anahtar Kelimeler :