Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS486 -
Üropatoloji
Gözde Kır1, Tuçe Söylemez1, Cumhur Selçuk Topal3, Rabia Burçin Girgin1, Asıf Yıldırım2
1İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
2İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü
3Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
  Anahtar Kelimeler :