Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS514 -
Üropatoloji
Ferda Keskin Çimen1, Mürüvvet Akçay Çelik2, Orhan Çimen4, İlyas Sayar1, Ayşegül Gülay1, Gizem Issın1, Mustafa Yaşar Özdamar3
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bd.
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Bd.
3Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Bd.
4Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bd.
  Anahtar Kelimeler :