Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS121 - TONSİLDE FİBROEPİTELYAL POLİP
Baş ve Boyun Patolojisi
Rabia Demirtaş1, Hilal Balta1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
 

Giriş

Palatin tonsillerde fibroepitelyal polip nadir görülen benign bir lezyondur. Etyoloji tam olarak bilinmemektedir. Çoğu vaka erişkinlerde ve erkeklerde tanımlanmıştır. Malignite insidansı oldukça düşüktür. Asemptomatik olabilirler yada nadiren üst solunum yolunda tıkanıklığa bağlı solunum sıkıntısı, ses kısıklığı gibi şikayetlere neden olurlar. Tedavisi cerrahi eksizyondur. Sık görülmeyen lokalizasyonu yönü ile sunulmaya karar verildi.

Olgu sunumu

18 ve 12 yaşında iki erkek hasta sık enfeksiyon geçirme, ağzı açık uyuma, horlama şikayetleri ile Kulak Burun Boğaz Kliniğine başvuruyorlar.Orofaringeal muayeneleri Grade 3 tonsil ve adenoid hipertrofisi olarak kaydediliyor. Cerrahi olarak bilateral tonsillektomi ve adenoidektomi uygulanıyor. Makroskopik incelemede; olgulardan birinde sağ palatin tonsil alt kutupta yerleşmiş, 2,5x0,5 cm ölçülerde, düzgün yüzeyli, saplı polipoid lezyon izlendi. Kesit yüzü ten renginde homojen düzenli görünümde idi.Mikroskopik incelemede; H&E kesitlerde yüzeyde çok katlı yassı epitel ile çevrili fibrovasküler kora sahip polipoid lezyon izlendi. Altındaki stromada ödem, vasküler proliferasyon, perivasküler lenfoplazmositer infitrasyon içermekte idi. Olgular Fibroepitelyal Polip olarak raporlandı.

Sonuç

Fibroepitelyal polip mesodermal orjinli benign bir lezyondur ve en sık ciltte görülür. Soft fibrom, akrokordon yada pedinküllü lipofibrom olarakta adlandırılır. Toplumdaki prevalansı 1000 de 12 dir ve erkeklerde daha sık görülür. Malignite potansiyeli oldukça düşüktür. Ayrıcı tanıda fibroma, mukosel, dev hücreli fibrom, periferal dev hücreli fibrom, lenfanjiomatöz polipler, lenfanjiom, jüvenil anjiofibrom ve skuamöz papillom gibi oral kavitenin diğer lezyonları yer alır.

Anahtar Kelimeler : tonsil, polip, histopatoloji