Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Ek Sayı
EPS470(780 - Memede kist hidatik: Memeden karaciğer ve dalağa uzanan tanı öyküsü
Meme Patolojisi
Mustafa Emre Gülbağcı 1, Esra Karabulut 1, Mukaddes Feyza Birinci 2, Serdar Altınay 1
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Ad, Dr. Sadi Konuk Suam
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem 3
  GİRİŞ: Hidatik kist hastalığı Echinococcus granulosus parazitinin larval formu tarafından oluşturulan, insanın ara konak olduğu bir zoonozdur. Sıklıkla karaciğer (%75) ve akciğerde (%15) yerleşir. Daha az oranda (%10) vücudun geri kalan kısımlarında görülür. Özellikle endemik bölgelerde, tüm anatomik lokalizasyonlarda bulunabilir. Burada meme lezyonu ile ilk bulgusunu veren ve tanısı konan multipl kist hidatik olgusu paylaşılacaktır.

OLGU: Olgu: 25 yaşındaki kadın hasta sağ memede ağrı ve kızarıklık şikayeti ile acil servis kliniğine başvurdu. Daha önce aynı şikayet ile antibiyotik kullandığını belirten hastanın fizik muayenesinde, sağ meme derisi hafif hiperemik olup üst iç kadranda yaklaşık 3 cm çaplı düzensiz sertlik palpe edildi. Sonografik incelemede kitle 30x25 mm boyutlarında, kısmen düzgün konturlu, kistik açıklıklar ve solid alanlar içeren mikst eko yapısında lezyon olarak görüldü. Enfekte fibrokist düşünülerek insizyonel biyopsi uygulandı. Mikroksobik incelemede kutiküler membran içeren kist duvarı ve çevre dokuda mikst iltihabi hücre infiltrasyonu görüldü. Patoloji raporu kist hidatik olarak raporlanan hastanın tüm abdominal USG?sinde karaciğer sağ lob orta kesimde 13 mm çaplı ve dalak komşuluğunda 61x50 mm boyutlarında multiseptalı yoğun içerikli kistik kitle izlendi. Her iki kistik lezyonun rezeksiyonunda kist hidatik ile uyumlu morfoloji görüldü.

SONUÇ: Memede hidatik kist tespit edildiğinde, karaciğer, akciğer ve hatta dalak gibi hastalığın sık görüldüğü diğer organların da incelenmesi gerekir. Önerilen tedavi kistektomidir.
Anahtar Kelimeler : Kist hidatik, meme, ekinokok, karaciğer