Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Özel Sayı
EPS074(106 - Skrotumda bazal hücreli karsinom: Nadir bir lokalizasyon
Dermatopatoloji
Atike Bahcivan 1, Aslı Naldemir 1, Mehmet Gamsızkan 1, Ebru Karagün 2
1 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı, Konuralp Kampüsü
2 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Konuralp Kampüsü
  GİRİŞ

Bazal hücreli karsinom (BCC), deri kanserlerinin % 80?ini oluşturan, en yaygın kutanöz malignitedir. BCC deride herhangi bir bölgeden gelişebilir, fakat %80?den fazlası güneş maruziyeti olan, baş ve boyun derisinden gelişir. BCC, çok nadir olarak güneş maruziyeti olmayan bölgelerde görülür. Skrotumda görülme oranı, tüm BCC?ler içinde %0.05 ile % 0.19 arasındadır.

OLGU

70 yaşında erkek hasta, 2 yıldır sağ skrotal bölgede kitle şikayeti ile dermatoloji polikliniğine başvurmuştur. Kitle, 4x3 cm ölçülerinde, üzeri erozyone, yer yer masere, vejetan karakterde olup yapılan punch biyopside; yüzeyel dermiste küçük nodüller halinde, epidermisle bağlantılı, periferik palizatlanma gösteren, dar sitoplazmalı, elonge, hiperkromatik nükleuslu, bazaloid hücrelerden oluşan invaziv tümör izlenmiştir. Papiller mezenkimal cisim görülmemiştir. Tümör hücrelerinde Androjen Reseptörü ve bcl-2 ile immünekspresyon izlenmiş olup; CK20 ile immünekspresyon saptanmamıştır. CD10 ile tümör stromasında immünekspresyon görülmemiştir.

SONUÇ

Olgumuz, morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular ışığında, skrotumda bazal hücreli karsinom olarak sunulmuş olup literatür eşliğinde tartışılmıştır
Anahtar Kelimeler : bazal hücreli karsinom, skrotum, histopatoloji