Güncel Patoloji Dergisi 2020, Cilt 4, Sayı 2
Kolorektal Musinöz Adenokarsinomlarda Taşlı Yüzük Hücre Komponentinin Prognoza Etkisi
Fatmagül KUŞKU ÇABUK 1, Damlanur SAKIZ 1, Elif Eda ÖZER 1, Zehra Sibel KAHRAMAN 1, Hakan SEYİT 1
1 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İSTANBUL
2 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İSTANBUL
3 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İSTANBUL
DOI : 10.5146/jcpath.2020.69