Güncel Patoloji Dergisi 2020, Cilt 4, Sayı 2
Memede Adenoid Kistik Karsinom: Olgu Sunumu
Bermal HASBAY 1, Filiz AKA BOLAT 1, Hüseyin Özgür AYTAÇ 2
1 Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Anabilim Dalı, ADANA
2 Başkent Üniversitesi, Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ADANA
DOI : 10.5146/jcpath.2020.70