Güncel Patoloji Dergisi 2022, Cilt 6, Sayı 1
Patoloji Laboratuvarında Kullanılan Sarf Malzemelerimiz ve Özellikleri Nelerdir?
Emel Ebru PALA 1, Kutsal YÖRÜKOĞLU 2
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2022.72 Dokular fiksasyonla başlayan, makroskopik örnekleme, doku takibi (dehidratasyon, şeffaflaştırma, sertleştirme (infiltrasyon/impregnasyon), gömme (bloklama), kesit alma, rutin boyama, kapama işlemleri ile devam eden laboratuvar süreçleri sonunda mikroskobik incelemeye hazır hale getirilir. Tüm bu aşamalar için gerekli olan oldukça uzun bir sarf malzeme listesi mevcuttur. Formaldehid, etil alkol, ksilen, parafin, hematoksilen, eozin, giemsa, EA50, EA65, OG65, entellan, hidroklorik asit, formik asit, frozen balzamı (kriomatriks), doku takip kaseti, basemould (doku gömme kalıbı), mikrotom bıçağı, makroskopi bıçağı, lam, lamel, sepet, mape, plastik doku saklama kapları en temel sarf malzemeler arasında sayılabilir. Patologlar olarak sarf malzemelerin teknik özelliklerine hakim olmalı, teknik şartnameleri özenle hazırlamalı ve numunelerin şartnamelere uygunluğunu dikkatle araştırmalıyız. İyi bir histopatolojik inceleme için, iyi tespit olmuş, takip, bloklama, kesit, boyama basamakları sorunsuz doku kesitlerine ihtiyaç vardır. Bunun için de kaliteli sarf malzeme kullanımı son derece önemlidir. Anahtar Kelimeler : Patoloji, Laboratuvar, Sarf malzeme