Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS446 - TİROİD SİTOLOJİSİNDE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI
Sitopatoloji
Naile Kökbudak1, Pembe Oltulu2, Hacı Hasan Esen2
1Konya Numune Hastanesi
2Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
 

Giriş

Kolon kanserleri tanı aldıklarında %30-40 metastaz yapmıştır. En sık metastaz yaptıkları bölgeler ise bölgesel lenf nodları, akciğer ve peritondur. Kolon kanserinin tiroid dokusuna metastazı oldukça nadirdir.

Olgu

50 yaşında bayan hastada kasım 2013’te gaz-gaita çıkaramama ve karın ağrısı şikayetleri ile başvurduğu merkezde endoskopik incelemeler sonucunda kolonda kitle tespit edilmiş. Kolon segmental rezeksiyonu uygulanan hasta Kolon Adenokarsinomu (Grade I) tanısı almış. Tanı anında rejyonel lenf nodlarında metastaz mevcut değilmiş. 2015 mart ayında sol akciğer alt lobda kitle tespit edilmiş ve histopatolojik incelemeler sonucunda Adenokarsinom Metastazı olarak raporlanmış. Aynı zamanda mart 2015’te tiroidde nodul izlenmiş ve sitolojik inceleme sonucu benign olarak değerlendirilmiş. Ancak tiroiddeki nodulun büyümesi üzerine nisan 2016’da yeniden tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi uygulanarak incelenmek üzere laboratuvarımıza gönderilmiş. Pap ve giemsa boyalı yaymalarda diffüz eritrositler arasında fibrin materyal ve düzgün görünümlü tiroid follikül epitel hücreleri yanısıra yer yer halka yapıları yapma eğiliminde pleomorfik hiperkromatik nüveli eozinofilik sitoplazmalı atipik hücre grupları izlendi. Bu bulgularla ‘Malign Sitolojik Bulgular (Karsinom Hücreleri-Adenokarsinom ile Uyumlu)’ olarak tanı aldı.

Sonuç

Tiroid dokusu vaskülarize bir doku olmasına karşın tümör metastazları nadirdir (%3). Tiroid ince iğne aspirasyon sitolojilerinde saptanan malignitelerde kolumnar yapılar için öncelikle papiller karsinomun kolumnar varyantı düşünülmekle birlikte metastatik karsinomlar tanısal açıdan mutlaka akla gelmelidir. Hastanın öyküsünün de destekleyici olduğu bu nadir olgu ilginç bulunması üzerine literatür bilgileri eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler : tiroid, kolon, adenokarsinom, metastaz