Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS452 - XANTHOGRANULOMATOUS PYELONEPHRITIS WITH ADHESION TO PANCREAS: A RARE DIAGNOSIS
Üropatoloji
Tuba Devrim1, Pınar Atasoy1, Devrim Tuğlu2
1Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, Kırıkkale University, 71450, Kırıkkale, Turkey
2Department Of Urology, Faculty Of Medicine, Kırıkkale University, 71450, Kırıkkale, Turkey
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Xanthogranulomatous pyelonephritis, kidney, adhesion