Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS455 - PLASMACYTOID UROTHELIAL CARCINOMA OF THE BLADDER: TWO RARE CASES DEVELOPED IN BOTH GENDERS
Üropatoloji
Tuba Devrim1, Fatih Ataç2, Canan Altunkaya1, Gülhan Özdemir1, Ayşe Özbek1, Merve Eryol1
1Department Of Pathology, Faculty Of Medicine, Kırıkkale University, 71450, Kırıkkale, Turkey
2Department Of Urology, Faculty Of Medicine, Kırıkkale University, 71450, Kırıkkale, Turkey
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : Plasmacytoid, urothelial carcinoma, CD138, E-cadherin