Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS045 - NADİR BİR OLGU: OSSEOZ METAPLAZİ GÖSTEREN UTERİN LEİOMYOM
Jinekopatoloji
Elif Usturalı Keskin1, Fatih Keskin2, Tufan Yılmaz1
1Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü
2Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bölümü
 

Giriş

Leiomyomlar reproduktif yaş kadında uterusun en sık görülen tümörüdür. Histopatolojik bulgular çeşitlilik gösterebilir. Metaplazi nadir olup literatürde osseoz metaplazi gösteren tek tük olgu sunulmuştur. Myoma uteri endikasyonuyla yapılan histerektomi materyalinde subseröz yerleşimli osseoz metaplazi gösteren leiomyom olgusunu sunduk.

Olgu

52 yaşında kadın hasta anormal uterin kanama şikayetiyle başvurdu. İki yaşayan sağlıklı çocuğu olup, 1 abort öyküsü vardı. Ultrasonografik incelemede uterusta çok sayıda myom nodülü izlendi. Hastaya laparoskopik histerektomi operasyonu uygulandı. Makroskopik incelemede en büyüğü 3 cm çaplı çok sayıda intramural ve kalsifiye subseröz myom nodülleri izlendi. Kalsifiye lezyon dekalsifikasyon için asit takibine alındı. Histopatolojik bulgular sıradan leiomyom morfolojisi gösterirken subseröz 3 cm çaplı nodülde çaprazlaşan iğsi hücre fasikülleri yanısıra matür kemik trabekülleri izlendi. Lezyonda pleomorfizm, atipi, mitoz ve nekroz görülmedi. Osseoz metaplazi gösteren leiomyom tanısı verildi.

Sonuç

Leiomyomlar en sık benign uterin tümörlerdir. Histopatolojik varyantları; sellüler, mitotik aktif, atipik, pleksiform, epiteloid ve miksoid leiomyomdur. Kalsifikasyon olguların %8 inde görülür ve çok nadir değildir. Matür kemik formasyonu görülmesi ise oldukça nadir rastlanır bir durumdur. Literatürde metaplastik değişikliklerle hastaların abortus öyküleri arasında ilişki olduğu düşünülmüş, bunun kronik doku inflamasyonuna karşı gelişen reaktif değişiklik olduğu vurgulanmıştır.

Literatürde oldukça nadir olan bu olguya dikkat çekmek ve histopatolojik bulgularına ışık tutmak amacıyla sunduk.

Anahtar Kelimeler : uterin leiomyom, osseoz metaplazi