Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS056 - ASHERMAN SENDROMLU HASTADA FALLOPİAN TÜPTE LEİOMYOM
Jinekopatoloji
Hasan Dindar1, Zeynep Sağnak Yılmaz2
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Gaziantep Şehit Kamil Devlet Hastanesi
 

Bu bildiri kongrede poster sunum olarak kabul edilmiş, ancak asılmamış olması nedeniyle özeti yayınlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler : asherman, leiomyom, tuba uterina