Güncel Patoloji Dergisi 2018, Cilt 2, Sayı 2
Erişkin Bir Hastada Testiküler Regresyon Sendromu/ Kaybolan Testis: Olgu Sunumu
Demet ETİT 1, Eylül GÜN 1, Enis Mert YORULMAZ 2, Osman KÖSE 2
1 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği, İZMİR
2 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İZMİR
DOI : 10.5146/jcpath.2018.29 Amaç: Testiküler regresyon sendromu ya da "kaybolan testis" fetal hayatta geliştiği varsayılan sonrasında atrofiye uğrayarak yok olan testis durumudur. Testis eklerinin varlığının devam etmesi, fetal hayatın başında testis olduğunun kanıtı olarak görülmektedir. Testiküler regresyon sendromu kriptorşidizm olgularının %3-5"inde görülür ve literatürdeki olguların hemen hemen tamamı neonatal dönemdedir.

Olgu: Sağ skrotumunda testisini palpe edememesi üzerine polikliniğe başvuran 40 yaşındaki erkek hastada, yapılan ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntülemelerde skrotumda ve inguinal kanalda testis görülmedi. Tümör belirteçleri normal olarak saptanan hastaya laparoskopik eksplorasyon sonrası inguinal kesi ile geride kalan fibrotik görünümlü dokuların cerrahi eksizyonu uygulandı. Makroskopik incelemede fibrokonnektif doku dışında testis yapısı izlenmedi. Mikroskopik incelemede fibrovasküler konnektif dokular içinde bir alanda testiküler kanal sistemi ile uyumlu psödostratifiye kolumnar epitelle döşeli lümen yapısı görüldü.

Sonuç: Testiküler regresyon sendromu ile başvuran olgularda cerrahi olarak geride kalan yapıların eksizyonu tartışmalı olmakla birlikte, bu dokular içerisinde seminifer tübüller, germ hücreleri vb. görülebildiğinden ve bunlar atipi ve malign transformasyon riski taşıdığından cerrahi eksizyon önerilmektedir. Bu olgu İngilizce literatürde karşılaştığımız en ileri yaştaki "Testiküler regresyon sendromu /kaybolan testis" olması bakımından sunulmaya değer bulunmuştur. Anahtar Kelimeler : Testiküler regresyon sendromu, Testis, Germ hücreli tümör